Zesde Beukenhofdiner 14 februari 2018

DE KWESTBARE SAMENLEVING

Na de eerdere Beukenhofdiner’s over Privacybescherming voor de EU burger (2013) Conflicten in Afrika en in het Midden-Oosten (2014),  Rusland en Poeting anno 2015, De EU op een kruispunt in 2016 en Cyberwarfare en Cybercrime (2017) werd dit jaar gekozen voor een vraagstuk van milieu – en gezondheid.

Prof. Dr. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum van Infectieziekten van het RIVM en hoogleraar Interne Geneeskunde aan de RU Leiden was onze inleider over het vraagstuk van bacteriologische en virale dreigingen en de beheersingsmaatregelen daartoe.

Tijdens zijn inleiding voor 13 leden van de HMLC en drie gasten ging hij in op de oorzaken en het verspreiden van bronnen voor epidemiëen.

 • meer mens<> wild life contacten (ontbossing / Ebola)
 • besmette overvliegers (eenden / vleermuizen / SARS)
 • intensieve landbouw en veeteelt (Q-koorts / BSE / besmette tuinbouwproducten uit derde wereldlanden)
 • transplantatie van dierlijke organen (varkensnieren met ‘slapende’ resistente bacteriëen)
 • Mega cities (vervuiling door mensenmassa’s : riool>oppervlaktewater > veeteelt en landbouw > voedselketen mens)
 • Wereldwijd en intensief reizen (moeilijker infectiebron te bepalen en bron in te perken)
 • Technologische vooruitgang (80% van de bewoners van de Fiji-eilanden zijn door mazelen overleden toen besmette zeelui uit India per stoomschip suikerriet kwamen halen met een reistijd van circa 30 dagen. In de zeiltijd was de incubatietijd van een scheepsbemanning uitgewoed tijdens de zeereis van circa 70 dagen)
 • Massatoerisme (hygiëne in attractieparken , openbaar vervoer, hotels, vliegvelden)
 • Centrale personen die zorgen voor ‘super spreading’ tijdens de incubatieperiode (cabinepersoneel vliegtuigen, verplegend personeel, sexueel hyper-actieven)
 • Quarantaine maatregelen zijn achterhaald door de complexiteit van een maatregel en politiek bezien weinig draagvlak (handelsverliezen)

Voorbeeld hieronder na microscopisch onderzoek van de contaminatie van een hotel verdieping in Hong Kong waar de primaire SARS-bron uit China logeerde. ( tapijt / liftknoppen / panelen in de gangen gecontamineerd)

Hotel_Metropole_9th_floor_layout_SARS_2003

Resistentie van (ecoli)bacteriëen door ongebreideld gebruik van antibiotica hoort ook bij het vraagstuk.

 • Pharmaceutische industrie doet veel aan verkoop via huisartsen, met name in ontwikkelingslanden zoals India, China en in de meer zuidelijke kanden in de EU.
 • Intensieve veeteelt en pluimveeindustrie verbruikt 2x zoveel als concumptie door de mens.
 • In Nederland steekt het gebruik door patiënten relatief gunstig af t.o.v. de rest van Europa door een terughoudend distributiebeleid door huisartsen.

Tijdens de tafeldiscussie werd gesproken over de volgende vragen:

 • Hoe nuttig is de jaarlijkse griepvaccinatie en hoe wordt de cocktail bepaald?
  • Gemiddeld zo’n 50 % nut, waarbij het nut voor kwetsbare doelgroepen hoger is. (M.n. medische risicogroepen, waaronder senioren)
  • Ervaringen met griepepidemiëen op het zuidelijk halfrond beïnvloeden de keuze voor de cocktail een half jaar later op het noordelijk halfrond.
 • Moeten we niet meer doen aan het zelf opvoeren van weerstand tegen bepaalde bacteriëen ?
  • Vb: lokale bevolking drinkt ongezuiverd water zonder medisch probleem
  • Vb: Een Europeaan gaat dood na een zwempartij in de Ganges; een loco niet
  • Ja… lokale weerstand opbouwen helpt in bepaalde gevallen. Maar wij zijn niet loco als toeristen of zakenlui die in en uit vliegen.
 • Accepteert men een bepaald percentage overlijdensgevallen en wordt daarna een epidemie aangepakt?
  • Aanpak is afhankelijk van de politieke prioriteiten en hoeveelheid geld die men er aan wil besteden. In Afrikaanse landen zijn geen prioriteiten, anders dan WHO / UN hulp. In Zuid-Europese landen ook minder prioriteiten
  • Vergrijzing van de populatie en toenemende vatbaarheid is zorgpunt en aandachtspunt. Het vereist een aanpak van alle stakeholders. Derhalve een lang en moeizaam trajekt, mede gelet op de toenemede kosten van gezondheidszorg in de collectieve uitgaven.
 • Hoe is het gesteld met de problematiek van besmette ziekenhuizen?
  • Vergelijkend onderzoek in Europa heeft aangetoond dat de oorzaak vooral ligt in meer of minder hygiëne in ziekenhuizen, waarbij Nederland er gunstig uitspringt door het strikt toepassen van protocollen.
 • Lopen we niet achter de feiten aan en kunnen we wel omgaan met een explosieve groei van de wereldbevolking en meer ‘slapende’ resistente bacteriëen?
  • Er moet op regio- en landenniveau worden gekeken naar de bevolkingsgroei en groei van bevolkingspopulaties. Zo is er in China een krimpende bevolking door het geboortebeperkingsbeleid. In Europa een vergrijzingsgolf. Afrika en Midden-Oosten zijn aparte regio’s.
  • Er wordt gewerkt met scenario’s die soms aanleiding zijn om het beleid bij te stellen en om in internationale gremia met alle betrokken stakeholders stapjes te zetten om tot ander beleid te komen.

Al met al een boeiende inleiding en discussie, met veel dank aan Prof. Van Dissel.

En dat terwijl wij genoten van een mooi Beukenhofdiner met Tartaar (zonder bacteriëen), Ossenhaas (zonder BSE), warme chocolade cake met ijs en Italiaanse wijn ( waarvan we weten dat zowel in Frankrijk en in Italië 30 % van al het landbouwgif gebruikt wordt in de wijnbouw)

Van die dingen……..en….neem altijd 100 ml alcohol cleaner  van de ETOS p.p. mee op reis ! Hygiëne is en blijft essentieel.

De Heerenmuseumlunchclub

25 januari 2018

Museum van Oudheden te Leiden

NINEVEH , Stad van het Assyrische Rijk  (ca 900 v Chr – 600 v Chr)

Met dank aan de Projektmanager Anne de Wit van het Museum die de tentoonstelling heeft vormgegeven en tot onze grote vreugde een rondleidster was met meer dan gemiddelde kennis en anekdotes.

Artist impressie Nineveh

Artist impression van de stad aan de Tigris  op basis van de vondsten te Nineveh

Poortwachters Nineveh

Imposante poortwachters voor de ingang van het paleis van de Koning der Assyriërs te Nineveh anno 700 v. Chr. Deze voormalige  hoofdstad van het toenmalige koninkrijk met ca 100.000 inwoners, lag aan de linker oever van de Tigris. Inmiddels  zijn de opgravingen van Nineveh uit de 19e en 20 e eeuw overwoekerd door uitbreidingen van de miljoenenstad Mosul.  Het vernielen en doen verwijderen van kunstschatten is onderdeel van het afrekenen met het verleden teneinde een nieuwe wereld te vestigen,

Ligging N bij Mosul aan de Tigris

Mosul aan de rechteroever van de Tigris met de contouren van de stadsmuren van Nineveh aan de linker oever met twee paleizen op een heuveltop. ( kaart uit de 19e eeuw van Britse archeologen)

De vergelijking werd gemaakt tussen de niets ontziende Assyriërs en het huidige IS in die regio. Landjepik, deportatie van volkeren, overwonnenen inzetten als slaven en verplichte dienstplicht voor de gevangen genomen mannen van andere stadstaten was de primaire staatsdoelstelling van de koning der Assyriërs.

Wreedheden werden alom gevreesd. En als ware ‘ jachttrofeëen ‘ werden veldslagen en inname van andere steden in relief gebeeldhouwd op muurtegels. Reconstructies leverde hele verhalen op muren op in de vorm van een stripverhaal in relief in steen. Naast de bejubelde glorie van de koningen, uitgedrukt in spijkerschrift op muurreliefs en op aardewerken rollen, werden de dappere krijgers in beeld gebracht en de lijken die in de Tigris tussen de vissen dreven.

Krijgstenue

De machtige slimme koning, uitgebeeld als adelaar en aldus bejubeld in spijkerschrift

Lijken in de Tigris

Kunstzinnige impressie van lijken in de Tigris

Bronzen dolken

Bronzen dolken en speerpunten anno 700 v Chr

anna de wit bij de mona lisa van N

Kunstminnend waren deze Assyriërs wel. Naast de verhalen aan de muren in relief is er een verfijnd gebeeldhouwd hoofd van een krijger (koning?) gevonden in een schatkamer in het paleis in Nineveh. Nadere analyse leerde dat het beeld  uit ca 2500 v Chr moet zijn. Het origineel ligt in een kluis in Bagdad.

Agatha Christy en man in Mesopotamië

Naast verhalen over de zondige stad Nineveh in het Oude Testament (Profeten; het verhaal van Jona, alias Jonas in de Walvis, een verhaal dat ook in de Koran is opgenomen) heeft Agatha Christi zich met Nineveh beziggehouden. Haar echtgenoot was betrokken bij opgravingen. Zij deed er aan mee en heeft een deel van de opgravingen beschreven. Haar boek ‘Murder in Mesopothamia’ is geënt op Nineveh.

Deze toenmalige wereldstad is omstreeks 620 v Chr met de grond gelijk gemaakt door opstandige krijgers en slaven die het schrikbewind meer dan zat waren. Dat er vele burgerslachtoffers bij die verwoesting zijn gevallen is op de koop toegenomen. Er is weinig veranderd in dit deel van de wereld…..

Al met al een boeiende tentoonstelling, waarbij Anne ons ook meer vertelde over moderne 3-D technieken voor het visualiseren van objecten op basis van enkele fragmenten. Inclusief het printen van 3-D modellen.

 

KERSTBIJEENKOMST 2017

De (jaarlijkse) kerstbijeenkomst met de dames, waarbij Sytse de plannen voor de cultuurreis (met de dames) naar Dresden en Leipzig in october 2018 bekend maakte.

Dit jaar wederom grote gastvrijheid genoten van Jenneke en Aris.
Heerlijk, sfeervol en ‘ouderwets’ gezellig.

 

Twaalf van de achtien leden te Wenen ( december 2016)

IMG_3516

Welkom terug op www.hmlc.nl

Twee jaar lang was http://www.hmlc.nl  ‘off line’ wegens het stoppen door Microsoft van de webpage software “Frontpage” . De historie van de HMLC kon nog wel worden gezien, maar actualiseren lukte niet meer. Inmiddels is het geluk weer ‘ life’ te komen dankzij WordPress.

De HMLC (een afkorting van Heerenmuseumlunchclub) bestaat sinds 2006.
18 heren die niet meer vol actief in het bedrijfsleven of elders werken, vermaken zich maandelijks met een culturele uitstap. Meestal een museum of ander maatschappelijk -cultureel interessant onderwerp.

Eenmaal per jaar (sinds 2013) wordt het “Beukenhofdiner” (te Oegstgeest) gehouden waarbij een onderwerp rond het thema “De kwetsbare samenleving” wordt ingeleid door een expert, gevolgd door een tafeldiscussie. Zo bespraken / bespreken wij de volgende onderwerpen:

 • Privicy bescherming van de Europese burger (2013)
 • Conflicten in Afrika, Midden-Oosten en Azië en gevolgen voor de EU (2014)
 • Rusland anno 2015
 • Europa op een kruispunt ?! (2016)
 • Cyber crime en cyber warfare (2017)
 • Bacteriologische en virale dreigingen ( 2018)

VernissageBeukenhof230410 (12)

 

Eenmaal per twee jaar is er een culturele reis met de dames, waarbij inmiddels Florence, Madrid, Brugge & Gent, Valencia en Wenen op het programma stonden. In 2018 worden het Dresden en Leipzig.

IMG_3520

Op 30 november 2017 bezochten 12 leden de Bansky overzichtstentoonstelling in het nieuwe MOCO museum in Amsterdam. Bansky is een rebel die voortkomt uit de graffiti wereld in Engeland jaren ’70. Inmiddels een icoon van de ‘protest-kunst’ . Voor enkele van zijn werken ( of copieën van zeefdrukken) worden nu al bedragen met veel nullen neergelegd. Reden waarom zijn onderstaande collage boekdelen spreekt.

Bansky7.JPG

Banski2

(Neen… hier wordt niet met elkaar gebeld, maar geluisterd naar de uitleg van een kunstwerk)

Na afloop van een bijeenkomst wordt tijdens een goede, verantwoorde lunch uitgebreid stilgestaan bij het bezoek van die dag. Tevens worden de plannen geconcretiseerd voor volgende maanden.

Lunch Van Baerle 30 nov

 

Bistro van Baerle , Amsterdam. Garnalenkroketjes en dorade of parelhoen met Spät Burgunder