De Heerenmuseumlunchclub

25 januari 2018

Museum van Oudheden te Leiden

NINEVEH , Stad van het Assyrische Rijk  (ca 900 v Chr – 600 v Chr)

Met dank aan de Projektmanager Anne de Wit van het Museum die de tentoonstelling heeft vormgegeven en tot onze grote vreugde een rondleidster was met meer dan gemiddelde kennis en anekdotes.

Artist impressie Nineveh

Artist impression van de stad aan de Tigris  op basis van de vondsten te Nineveh

Poortwachters Nineveh

Imposante poortwachters voor de ingang van het paleis van de Koning der Assyriërs te Nineveh anno 700 v. Chr. Deze voormalige  hoofdstad van het toenmalige koninkrijk met ca 100.000 inwoners, lag aan de linker oever van de Tigris. Inmiddels  zijn de opgravingen van Nineveh uit de 19e en 20 e eeuw overwoekerd door uitbreidingen van de miljoenenstad Mosul.  Het vernielen en doen verwijderen van kunstschatten is onderdeel van het afrekenen met het verleden teneinde een nieuwe wereld te vestigen,

Ligging N bij Mosul aan de Tigris

Mosul aan de rechteroever van de Tigris met de contouren van de stadsmuren van Nineveh aan de linker oever met twee paleizen op een heuveltop. ( kaart uit de 19e eeuw van Britse archeologen)

De vergelijking werd gemaakt tussen de niets ontziende Assyriërs en het huidige IS in die regio. Landjepik, deportatie van volkeren, overwonnenen inzetten als slaven en verplichte dienstplicht voor de gevangen genomen mannen van andere stadstaten was de primaire staatsdoelstelling van de koning der Assyriërs.

Wreedheden werden alom gevreesd. En als ware ‘ jachttrofeëen ‘ werden veldslagen en inname van andere steden in relief gebeeldhouwd op muurtegels. Reconstructies leverde hele verhalen op muren op in de vorm van een stripverhaal in relief in steen. Naast de bejubelde glorie van de koningen, uitgedrukt in spijkerschrift op muurreliefs en op aardewerken rollen, werden de dappere krijgers in beeld gebracht en de lijken die in de Tigris tussen de vissen dreven.

Krijgstenue

De machtige slimme koning, uitgebeeld als adelaar en aldus bejubeld in spijkerschrift

Lijken in de Tigris

Kunstzinnige impressie van lijken in de Tigris

Bronzen dolken

Bronzen dolken en speerpunten anno 700 v Chr

anna de wit bij de mona lisa van N

Kunstminnend waren deze Assyriërs wel. Naast de verhalen aan de muren in relief is er een verfijnd gebeeldhouwd hoofd van een krijger (koning?) gevonden in een schatkamer in het paleis in Nineveh. Nadere analyse leerde dat het beeld  uit ca 2500 v Chr moet zijn. Het origineel ligt in een kluis in Bagdad.

Agatha Christy en man in Mesopotamië

Naast verhalen over de zondige stad Nineveh in het Oude Testament (Profeten; het verhaal van Jona, alias Jonas in de Walvis, een verhaal dat ook in de Koran is opgenomen) heeft Agatha Christi zich met Nineveh beziggehouden. Haar echtgenoot was betrokken bij opgravingen. Zij deed er aan mee en heeft een deel van de opgravingen beschreven. Haar boek ‘Murder in Mesopothamia’ is geënt op Nineveh.

Deze toenmalige wereldstad is omstreeks 620 v Chr met de grond gelijk gemaakt door opstandige krijgers en slaven die het schrikbewind meer dan zat waren. Dat er vele burgerslachtoffers bij die verwoesting zijn gevallen is op de koop toegenomen. Er is weinig veranderd in dit deel van de wereld…..

Al met al een boeiende tentoonstelling, waarbij Anne ons ook meer vertelde over moderne 3-D technieken voor het visualiseren van objecten op basis van enkele fragmenten. Inclusief het printen van 3-D modellen.

 

KERSTBIJEENKOMST 2017

De (jaarlijkse) kerstbijeenkomst met de dames, waarbij Sytse de plannen voor de cultuurreis (met de dames) naar Dresden en Leipzig in october 2018 bekend maakte.

Dit jaar wederom grote gastvrijheid genoten van Jenneke en Aris.
Heerlijk, sfeervol en ‘ouderwets’ gezellig.

 

Twaalf van de achtien leden te Wenen ( december 2016)

IMG_3516

Welkom terug op www.hmlc.nl

Twee jaar lang was http://www.hmlc.nl  ‘off line’ wegens het stoppen door Microsoft van de webpage software “Frontpage” . De historie van de HMLC kon nog wel worden gezien, maar actualiseren lukte niet meer. Inmiddels is het geluk weer ‘ life’ te komen dankzij WordPress.

De HMLC (een afkorting van Heerenmuseumlunchclub) bestaat sinds 2006.
18 heren die niet meer vol actief in het bedrijfsleven of elders werken, vermaken zich maandelijks met een culturele uitstap. Meestal een museum of ander maatschappelijk -cultureel interessant onderwerp.

Eenmaal per jaar (sinds 2013) wordt het “Beukenhofdiner” (te Oegstgeest) gehouden waarbij een onderwerp rond het thema “De kwetsbare samenleving” wordt ingeleid door een expert, gevolgd door een tafeldiscussie. Zo bespraken / bespreken wij de volgende onderwerpen:

  • Privicy bescherming van de Europese burger (2013)
  • Conflicten in Afrika, Midden-Oosten en Azië en gevolgen voor de EU (2014)
  • Rusland anno 2015
  • Europa op een kruispunt ?! (2016)
  • Cyber crime en cyber warfare (2017)
  • Bacteriologische en virale dreigingen ( 2018)

VernissageBeukenhof230410 (12)

 

Eenmaal per twee jaar is er een culturele reis met de dames, waarbij inmiddels Florence, Madrid, Brugge & Gent, Valencia en Wenen op het programma stonden. In 2018 worden het Dresden en Leipzig.

IMG_3520

Op 30 november 2017 bezochten 12 leden de Bansky overzichtstentoonstelling in het nieuwe MOCO museum in Amsterdam. Bansky is een rebel die voortkomt uit de graffiti wereld in Engeland jaren ’70. Inmiddels een icoon van de ‘protest-kunst’ . Voor enkele van zijn werken ( of copieën van zeefdrukken) worden nu al bedragen met veel nullen neergelegd. Reden waarom zijn onderstaande collage boekdelen spreekt.

Bansky7.JPG

Banski2

(Neen… hier wordt niet met elkaar gebeld, maar geluisterd naar de uitleg van een kunstwerk)

Na afloop van een bijeenkomst wordt tijdens een goede, verantwoorde lunch uitgebreid stilgestaan bij het bezoek van die dag. Tevens worden de plannen geconcretiseerd voor volgende maanden.

Lunch Van Baerle 30 nov

 

Bistro van Baerle , Amsterdam. Garnalenkroketjes en dorade of parelhoen met Spät Burgunder